Hide Button

ਸੈਮੀ ਟਿਪਟ ਮਨੀਸਟੀਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ:

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

news

ਬਰਾਜੀਲ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ 2012

BrazilFriendsਇਮਪੀਰਟਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਨੀ

ਇਮਪੀਰਟਜ ਬਰਾਜੀਲ਼ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲ। ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਲਣ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਟਿਪਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਟਿਪਤ ਨੇ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਭੁਖੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ।

ਬਲਾਗ ਨੂੰ ਖੋਜੋ

ਭਾਰਤ – ਵੱਡੀ ਭੀੜ – ਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਉੱਤਰ

ਸਿਮੀ ਟਿਪਤ ਮਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਰ ਪਛਮੀ ਹਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਸੈਮੀ ਟਿਪਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਡੇਵ ਟਿਪਤ ਨੇ ਵਿਦਆਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ “ਸਦੀਪਕ ਚਿੰਨ” ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ.

ਬਲਾਗ ਨੂੰ ਖੋਜੋ

ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਸੈਮੀ ਟਿਪਤ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਇਨਾਪੋਲਿਸ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ ਦੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸੈਮੀ ਟਿਪਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਉਤ੍ਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਹੀਉਤੇਜਿਤ ਸਨ। ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ੧੦੪ਵੀ ਵਰੇਗੰਢ ਵੀ ਸੀ।

ਬਲਾਗ ਨੂੰ ਖੋਜੋ

ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਬੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰ

Worshipਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ ਆਗੂ ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਸ਼ੇ ਵਿਲ ਨੋਰਥ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਵਿਚ ਦਾ ਕੋਵ ਵਿਚ ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਓਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਸਟਰਾ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਵਕਤਾ ਗਨਾ ਨੂੰ ਸੁਨ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਵਿਚ ਇਕਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸੀਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਓਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਮੀ ਟਿਪਤ ਮਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿਚ ਗਹਿਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬਲਾਗ ਨੂੰ ਖੋਜੋ

ਐਸ ਟੀ ਐਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰz ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਅਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸੈਮ ਟਿੱਪਟ ਮਿਨੀਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੇਲੀਵਿਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਡ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਈ/ਜੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਮੀਲ ਨਾਡੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਐਸ ਟੀ ਐਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੂੱਡ ਨਿਉਸ ਟੇਲੀਵਿਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੰਮਬਰ 2010 ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬਲਾਗ ਨੂੰ ਖੋਜੋ

ਐਸ ਟੀ ਐਮ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ 40 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਂਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ

Sammy & Tex"ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ," ਪਾਸਟਰ ਡੇਵ ਇੰਗਵੈਰ੍ਰਟ ਨੇ ਸੈਮ ਟਿੱਪਟ ਮਿਨੀਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਡਆਨਾ ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ ਐਸ ਟੀ ਐਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, "ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋ ਜਿਹਡ਼ੇ ਸੈਮ ਟਿੱਪਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ।" ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੈਮ ਟਿੱਪਟ ਮਿਨੀਸਰੀਜ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਐਸ ਟੀ ਐਮ ਆਪਣੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਣਾ ਹੈ।

ਬਲਾਗ ਨੂੰ ਖੋਜੋ

ਭਾਰਤੀਯ ਪਾਸਟਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸੈਮੀ ਟਿੱਪਟ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤਾਮੀਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦੌ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੌੜ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਭਾ ਮਦੂਰਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਥੇ ਲਗਭਗ 500 ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ ਅਗੂਏ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭਾ ਚੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 1,300 ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਬਲਾਗ ਨੂੰ ਖੋਜੋ

ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ

ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੰਮੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨੇਡ਼ੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਆਤਮਿਕ ਵਾਢੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਡ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸੈਮੀ ਟਿੱਪਟ ਦੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬੀਰ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਅਤੇ ਸੈਕਡ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਟਿੱਪਟ ਨੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਪਰ ਬਡ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਡ਼ੀ ਸੱਮਸਿਆ ਹੈ – ਪਾਪ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣ।"

ਬਲਾਗ ਨੂੰ ਖੋਜੋ

ਮਿਡਲ ਇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ

ਸੈਮੀ ਟਿੱਪਟ ਅਤੇ ਬੈਰੀ ਸੈਂਟ ਕੇਲੇਅਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਿਡਲ ਇਸਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਜਿਹਡ਼ੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਬਣਾਉਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਡ਼ੀ ਭਾਰੀ ਬੇਦਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।

ਬਲਾਗ ਨੂੰ ਖੋਜੋ

ਕਾਂਗੋ – ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ

ਪਿਝਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਜੂਨ 21, 2010 – ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੇ ਪੌੰਟੀ ਨਾਏਰੋ ਸ਼ਰਿਹ, ਜਿਹਡ਼ੀ ਕਾਂਗੋ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜਵਾਇਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਹ ਭੀਡ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਆਮ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਨਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੇ ਪੌਟੀ ਨਾਏਰੋ ਸ਼ਰਿਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਡ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਚਾਰ ਡਿੱਬੇ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਰੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਡ਼ੇ।

ਬਲਾਗ ਨੂੰ ਖੋਜੋ

ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰ – ਸਾਉਥ ਅਫਰੀਕਾ

"ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਸੈਮੀ ਟਿੱਪਟ ਦੀ ਆਵਾਜ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਬੇਦਾਰੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਉੱਠੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਉਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਖਲੌਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪਰੋਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਲਾਗ ਨੂੰ ਖੋਜੋ