Hide Button

ਸੈਮੀ ਟਿਪਟ ਮਨੀਸਟੀਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ:

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

devotions
ਹਲੀਮੀ : ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਭੇਦ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
11-05-2006
ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
12-05-2006
ਜਿੱਤ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
13-05-2006
ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
14-05-2006
ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਾਮਿਕਤਾਵਾਂ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
15-05-2006
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੋਜ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
16-05-2006
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
17-05-2006
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
18-05-2006
ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
19-05-2006
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
20-05-2006