Hide Button

ਸੈਮੀ ਟਿਪਟ ਮਨੀਸਟੀਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ:

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

devotions
ਤੁਹਾਦਾ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ?
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
01-04-2006
ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
02-04-2006
ਜੇਤੂ ਮਸੀਹੀ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਹੀ ਆਮ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਹੈ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
03-04-2006
ਬੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਾਥਨਾ:
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
04-04-2006
ਪ੍ਰਾਥਨਾ - ਬੇਦਾਰ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀ ਰੀਤ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
06-04-2006
ਪ੍ਰਾਥਨਾ, ਬੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
07-04-2006