Hide Button

ਸੈਮੀ ਟਿਪਟ ਮਨੀਸਟੀਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ:

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

devotions
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
12-04-2006
ਤੋਬਾ ਦਾ ਫਲ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
13-04-2006
ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਤੌਬਾ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
14-04-2006
ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
15-04-2006
ਰੋਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਰੀ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
16-04-2006
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਰੀ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
17-04-2006
ਏਸਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਰੀ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
18-04-2006
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਰਲਤਾ
ਲਿਖੀਆ ਗਿਆ Sammy Tippit Ministries
19-04-2006